Dansk Testcenter for Bioenergi

Dansk Testcenter for Bioenergi er et udviklings- og demonstrationstestcenter for den danske og internationale bioenergisektor. Vi udfører tests og innovationsprojekter for danske virksomheder inden for biobrændsel, fødere, riste, styrings- og kontrolsystemer (SRO), røggasrensning, emissionsmålinger mv.

På denne hjemmeside kan du læse mere om vores ydelser.